Vi utför reparationer av utrustning som lämnas till vår verkstad.

före_efter_reparation

Exempel på reparation och underhåll

  • Reparation av utrustning för krossproduktion
  • Reparation av utrustning till entreprenadmaskiner, t.ex. skopor, byte av skopstål, grävskopor, tänder till grävskopor etc.
  • Reparation och förstärkning av utrustning till åkerinäringen, t.ex. lastväxlare, släp, hjullastare, etc.
  • Byte av slitdelar

Vi har all nödvändig utrustning samt personal med relevanta utbildningar och certifikat för att utföra arbete av denna typ.