[email protected]

Miljö

Vi tror på miljön

Vår miljömedvetenhet

Nova Industri är ett företag som inte bara strävar efter ekonomisk framgång utan också har ett starkt engagemang för att minimera sin miljöpåverkan och främja hållbar utveckling. Genom innovativa åtgärder och en strategi som fokuserar på att integrera miljöhänsyn i alla sina verksamhetsområden, har Nova Industri etablerat sig som en ledande aktör inom hållbar industri.

”Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle”

Exempelvis via minskad elförbrukning, kemikaliehantering, återvinning, restavfall, miljövänliga inköp, förpackning och samordnade transporter.

”Rätt kvalitet till rätt kostnad och i rätt tid”

Exempelvis via tät kundkontakt, kundenkät och kundvård.

”Ett företag människor drömmer om att arbeta hos”

Exempelvis via fokus på säkerhet, respekt och delaktighet.

Rulla till toppen