Underhållsarbete ute i fält eller på plats i fabrik, t.ex. rörinstallationer, pumpbyten, svetsarbeten, underhåll, montering m.m.

service_montage_bro

Snabb process

Vår organisation är förberedd för att tilldela extra resurser och maskinkapacitet till brådskande projekt. Vi har ett omfattande materiallager vilket gör att vi snabbt kan påbörja tilverkning av detaljer som krävs för undehållsarbetet. Vår tekniska personal bistår med sitt kunnande i beredning och/eller konstruktion av detaljer, även i de fall då ritningsunderlag saknas.

Exempel på service & montage

  • Svetsjobb i fält
  • Byte av slitdelar
  • Underhåll av produktionsutrustning på plats (t.ex. transportörskruvar, transportband m.m.)
  • Erbjuda förstärkning med resurser vid repstopp eller underhållsstopp